Richard Réti

Šachový génius

The Chess Genius

Richard Réti – život a úspechy v skratke

Richard Réti – life and achievements in brief

 • Narodil sa v židovskej rodine v Pezinku 28. mája 1889.

  Was born into a Jewish family in Pezinok (near Bratislava) on 28 May 1889.

 • Jeho prvým významným úspechom bolo v roku 1918 víťazstvo na medzinárodnom turnaji v Košiciach. Najväčší triumf dosiahol v roku 1920 vo švédskom Göteborgu a v roku 1922 v českých Tepliciach-Šanove, kde predstihol celú plejádu európskych majstrov.

  His first significant success was in 1918, when he won an international tournament in Košice. His greatest triumphs came in 1920 in Gothenburg, Sweden and in 1922 in Teplice-Šanov, Czechoslovakia, where he triumphed over an entire multitude of European masters.

 • V roku 1921 vytvoril vôbec svoju najslávnejšiu šachovú štúdiu „Biely na ťahu remizuje“. Neskôr vytvoril ešte mnoho ďalších a zložitejších štúdií, táto však svojou efektnosťou s malým počtom figúrok neustále fascinuje a slúži ako učebnicový príklad pre porozumenie šachovým koncovkám.

  In 1921, he composed his most famous study “The white is to move and draw”. He created many additional and more complex studies, but this one still fascinates, through its effectiveness using a small number of figures, and serves as a textbook example for understanding chess endgames.

 • Ako šachový mysliteľ a novátor stál po prvej svetovej vojne na čele tzv. hypermodernistov, ktorí presadzovali nové prístupy k otvoreniu i ďalším fázam šachovej partie. Kritizoval dogmatizmus klasickej pozičnej školy, ktorú reprezentoval nemecký veľmajster Siegbert Tarrasch. Svoje názory sformuloval v knihe Nové idey v šachu, ktorú vydal v roku 1922. Ďalšia jeho kniha Majstri šachovnice (1930) vyšla až po jeho smrti a je považovaná za jednu z najlepších šachových učebníc. Obe publikácie patria ku klasickým dielam šachovej literatúry a dodnes vychádzajú v mnohých svetových jazykoch.

  As a chess thinker and innovator, after World War I, he stood at the head of the “hypermodernists”, who promoted new approaches to the opening and other phases of the game of chess. He criticized the dogmatic approach of the classical positional school, represented by German Grand Master Siegbert Tarrasch. He formulated his opinions in his book Modern Ideas in Chess, which he published in 1922. His next book, Masters of the Chessboard (1930) didn’t come out until after his death, and is considered one of the best chess textbooks. Both books belong among classical works of chess literature and are still published to this day in many major languages.

 • Svetové uznanie si vyslúžil najmä výkonmi na turnaji šachových hviezd, ktorý sa v roku 1924 konal v New Yorku. Na tomto turnaji porazil majstra sveta José R. Capablancu, kde v partii s ním ako biely použil svoj revolučný systém otvorenia.

  He received global recognition primarily for his performances at a prestigious 1924 chess tournament in New York attended by the best players from Europe and the Americas. In this tournament, he defeated the World Champion Jose R. Capablanca, while using his revolutionary opening system.

 • Verejnosť udivoval mimoriadnou schopnosťou hrať naraz množstvo partií „naslepo". V roku 1925 v brazílskom Sao Paole vytvoril svetový rekord, keď v simultánnej hre čelil až 29 súperom. Napokon dvadsať partií vyhral, sedem remizoval a len dve prehral! Bol to neuveriteľný výkon, ktorým opäť posunul známe hranice ľudských možností.

  Réti amazed the public with his exceptional ability to play many games of “blindfold chess” at once. In 1925, in São Paulo, Brazil, he set a world record when he played 29 opponents at once. In the end, he won twenty games, tied seven, and lost only two! It was an incredible feat that once again advanced the limits of human ability.

 • V roku 1927 viedol československé družstvo na prvej šachovej olympiáde v Londýne, pričom mal hlavnú zásluhu na celkovom piatom mieste svojho tímu.

  In 1927 Réti headed the Czechoslovak team at the first Chess Olympiad in London, and bore the lion’s share of the credit for the team’s overall fifth-place result.

 • Keď sa v apríli 1929 vrátil do Prahy, zrazu sa uňho objavili príznaky šarlachu. Veľmajstra okamžite previezli do nemocnice. Napriek liečbe na infekčnom oddelení zomrel 6. júna na otravu krvi.

  When Réti returned to Prague in April 1929, he suddenly began exhibiting symptoms of scarlet fever. He was immediately taken to the hospital, but despite treatment he died on 6 June of blood poisoning.

 • V Českej republike si ho vo verejnom hlasovaní zvolili za najlepšieho domáceho hráča storočia. V roku 2018 ho v americkom St. Louis zaradili do svetovej šachovej siene slávy.

  In the Czech Republic, a public poll elected him the best domestic player of the century. In 2018 he was inducted into the World Chess Hall of Fame in St. Louis, Missouri, USA.


Zostrih záberov Richarda Rétiho na šachovom turnaji v Moskve z filmu Šachová horúčka (1925).

The footage of Richard Réti at a chess tournament in Moscow from the Chess Fever (1925).

Šachová horúčka (Шахматная горячка) je sovietsky nemý komediálny film režiséra Vsevoloda Pudovkina a Nikolaja Špikovského. Film kombinuje herecké časti so skutočnými zábermi z turnaja.

Chess Fever (Шахматная горячка) is a Soviet silent film by Vsevolod Pudovkin and Nikolai Spikovsky. The film combines acting parts with real tournament footage.

Zdroj: YouTube

Source: YouTube


Fotografia z turnaja šachových hviezd v New Yorku (1924) podpísaná jeho účastníkmi. Stojaci zľava: F. Marshall, S. Tartakower, G. Maróczy, A. Alechin, R. Réti, J. Bogoljubov, sediaci zľava: F. Yates, J.R. Capablanca, D. Janowski, Ed. Lasker, Em. Lasker.

A photograph from the tournament of chess stars in New York (1924) signed by the participants. Standing, from left: F. Marshall, S. Tartakower, G. Maróczy, A. Alekhine, R. Réti, J. Bogoljubov. Sitting, from left: F. Yates, J.R. Capablanca, D. Janowski, Ed. Lasker, Em. Lasker.


Réti na šachovom podujatí v uruguajskom Montevideu (1924).

Réti at a chess event in Montevideo, Uruguay (1924).


Réti pred začiatkom jednej zo šachových simultánok.

Réti before the start of a simultaneous chess exhibition.


Fotografia z partie Marshall vs. Réti na turnaji v Moskve (1925).

A photograph from the Marshall vs. Réti game at a tournament in Moscow (1925).